RekordRonny.se
 
 
 
 
 
 
    
    
       
       
       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Skriv ut den här sidan

Du sitter i en bil

Kan du lösa det här problemet?

Du sitter bakom ratten i en bil och håller en konstant hastighet. På din vänstra sida har du en avgrund. På din högra sida har du en brandbil och den håller samma hastighet som du. Framför dig springer en gris, som är större än din bil. En helikopter förföljer dig i markhöjd bakom bilen. Både helikoptern och grisen håller samma hastighet som du. Hur ska du göra för att kunna stanna?

(Lösning längst ner...)


Stig ur bilen, gå ner från karusellen och lämna plats till någon yngre.

Senast uppdaterad 2002-05-01 02:03