RekordRonny.se
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
    
    
 
 
Skriv ut den här sidan

Kvinna och man

Två nya ämnen till det periodiska systemet...

Ämne nr 1: Kvinna
Symbol: Q
Atomvikt: Hemlig
Fysikaliska egenskaper:
Oftast rund i formen, Kokpunkten varierar, kan koka upp helt utan förvarning. Därefter fryser ämnet oftast till. Smälter sedan om det behandlas endast på absolut rätt sätt. Bitter till smaken om det inte används som det önskas.

Kemiska egenskaper:
Väldigt reaktivt och instabilt. Har en mycket stark dragningskraft till Au, Ag och vissa mineraler. Ämnet har en stor absorberande förmåga till exotisk mat. Blir ofta grönt om det placeras tillsammans med ett bättre exemplar av samma ämne.

Användningsområde:
Mycket dekorativt. Att äga ett vackert exemplar av ämnet ger en hög status och en känsla av framgång.

Varning:
Mycket explosivt i oerfarna händer

********************************************************************

Ämne nr 2: Man
Symbol: Xy
Atomvikt: 90 kg +/- 30 kg

Fysikaliska egenskaper:
Stabilt vid rumstemperatur, men kan lätt tappa formen. Ganska hårt men i bland uppträder ämnet löst och sladdrigt. Svart att hitta ett bra exemplar av ämnet då det lätt rostar eller helt enkelt forfaller efter en viss tid utan omvårdnad.

Kemiska egenskaper:
Har en formåga binda sig till Q så fort det far en chans. Placeras Xy tillsammans med ett antal Q kan man se hur ämnet dras från det ena till det andra. Xy kan även trivas tillsammans med andra exemplar av samma ämne (Till skillnad från Q). Men måste efter en tid återplaceras tillsammans med Q. Ämnet går att neutralisera med alkohol.

Användningsområde:
Inget känt än så länge. Försök har dock visat att vissa exemplar kan utsöndra stora mängder metangas. Något som kan komma till användning i framtiden.

Varning:
I frånvaro av Q för lång tid kommer ämnet snabbt förruttna och börjar lukta illa.

Senast uppdaterad 2010-01-07 22:31